Система Допълнена реалност - цена, наем и продажба - Холограми, проекционни и интерактивни решения и инсталации - Interactive Bulgaria
+7(800)250-92-51
Понеделник - Пятн.
от 9:00 до 19:00
 • Език на сайтаБългарски
 • Холограмни решения Проекционно оборудване Интерактивни решения

  Система Допълнена реалност

  Это новейшая технологическая разработка, позволяющая безоговорочно выделиться среди конкурентов. Это изобретение для тех, кто хочет чего-то совершенно нового и абсолютно комфортного. Это дополненная реальность, которая сочетает в себе эти качества и является идеальным выбором.

  Для чего используется дополненная реальность?

  Во-первых, он объединяет на экране два мира - реальный и виртуальный. С помощью компьютера эффекты накладываются на изображения, снятые камерами. Это дополняет реальную картину. Технология работает так, что, направив камеру на рекламу, вы можете увидеть машину в 3D.

  Система дополненной реальности в Софии

  Возможности использования:

  Какво е необходимо за работата на системата?

  Допълнената реалност служи на обществото. Устройството се ползва в най-различни сфери, технологията вече е доказала плюсовете си и е оценена по достойнство.

  Тя се използва:

  Наем на Система Допълнена реалност в София

   Използването й на презентации дава възможност информация като: документи, чертежи, инструкции да се възприемат по-бързо и лесно. Предметът може да се визуализира, показвайки как изглежда той отвътре.

   Възможностите на устройството са много и са най-разнообразни:

  Технологията допълнена реалност е много разнообразна. Варианти:

  Стойност на Система Допълнена реалност в София

  Допълнителни функции:

  Ефективност на допълнената реалност и положителни качества:

  Цена на Система Допълнена реалност в София

  1. цената на тази технология е не само ефективна, но и имиджова. С нейна помощ може да се повиши репутацията на компанията, статусът й, да се привлекат нови партньори и да се спечели доверието на клиентите
  2. с помощта на допълнената реалност промо-игрите и конкурсите получават нов живот
  3. Икономия на рекламните средства. Допълнената реалност е отличен заместник на макетите и скъпоструващото оборудване. Тя позволява да се правят презентации на няколко различни места едновременно.
  4. Безплатно медийно оборудване на помещението, благодарение на което мулти каналното интегриране дава шанс на ползвателите да вникват в информацията и да се запознават с нея.

  Един от най- добрите маркетингови ходове, който привлича нови потребители, това е допълнената реалност. Колкото по-често ползвателите дават оценка на един или друг продукт – толкова по-голяма е вероятността да го купят. Една от главните причини клиентът да реши да закупи определен продукт, това е впечатлението, което той оставя у него. За пример: това може да е виртуално пробване на дреха или бижу, което увеличава продажбата в пъти. В сравнение с останалите рекламни методи, допълнената реалност увеличава продажбите и доверието в компанията в няколко пъти. Тази система дава възможност да огледа продукта от всички страни, да се видят предимствата му. А най-големия плюс, разбира се, е контактът с клиента. 

  Киоска Система Допълнена реалност A.R.I.S.
  Лицензия A.R.I.S. за киоска
  3Д модел от 
  Интерактивни съвети
  Интерактивно видео 
  Анимационна активност в извършването на определени действия -
  в зависимост от сложността на дейностите
  Разработване на индивидуални сценарии, използващи механиката на игра, за да се постигнат целите
  Наем на лицензи A.R.I.S. 

   

  Киоска Система Допълнена реалност A.R.I.S.
  Описание 
  Витрина W.I.A.R.110* (включва лиценз W.I.A.R., видеостена, контролер, обикновен сценарий, модифициран от клиента)
  Витрина W.I.A.R.155**(включва лиценз W.I.A.R., видеостена, контролер, обикновен сценарий, модифициран от клиента)
  Контролер W.I.A.R. + лиценз W.I.A.R.
   Лиценз W.I.A.R.
  Изработване на съдържание за реализация на сценарий
  на клиента
  Наем на лиценз W.I.A.R.
  Наем на контролер W.I.A.R. + лицензи W.I.A.R.
  Наем на W.I.A.R.110 под “ключ” (включва в себе си видеостена, лиценз W.I.A.R., контролер W.I.A.R., доставка, монтаж, настройка и 1 технически специалист по време на работа на витрината)

  *Съдържа 2*2 LED монитора с диагонал 55 инча.
  ** Съдържа 2*3 LED монитора с диагонал 55 инча.
  ***Допълнителна опция, не е задължителна.

  *Включва в себе си видеостена с 2*2 LED монитора с диагонал 55 инча, лиценз W.I.A.R., контролер W.I.A.R., доставка, монтаж, настройка и 1 технически специалист по време на работа на витрината